Ovládání systému – formulář (obrazový průvodce)

Úvod
WAK Intra ukázka Ovládání systému 4 Intro

Ovládání systému – formulář

Tento průvodce vám přiblíží práci s formuláři pro zadávání dat. Pro plné pochopení práce doporučujeme prohlédnout ještě průvodce Zadávání dat, který najdete na stránce Podpory spolu s mnoha dalšími.

1 / 6
WAK Intra ukázka Ovládání systému 4 krok 1
×Název formuláře je vždy zobrazen formou titulku (1). V záhlaví formuláře také naleznete ovládací prvky pro základní práci s formulářem jako je pohyb po záznamech dopředu/dozadu nebo opětovné zobrazení seznamu, z kterého jste na formulář přišli a dále ikony pro uložení formuláře, založení nového / smazání aktuálního záznamu nebo zobrazení tiskových výstupů (2). Podržením myši nad ikonou se vám zobrazí nápověda do bubliny (3).
2 / 6
WAK Intra ukázka Ovládání systému 4 krok 2
×Kliknutím na ikony si zobrazíte (1) nebo skryjete (2) oddíly formuláře přesně dle svých potřeb. Systém si vaše nastavení bude pamatovat až do odhlášení. Na některých formulářích se objeví i ikona pro vykonání speciálních funkcí, např. načtení dat z ARESU (3) nebo registru plátců DPH (4).
3 / 6
WAK Intra ukázka Ovládání systému 4 krok 3
×Kliknutím na jednotlivé údaje formuláře se přepnete do příslušné části systému, např. kliknutím na popisek Odběratel se přepnete do Katalogu organizací (1), kliknutím na popisek Středisko se přepnete do číselníku středisek (2).
4 / 6
WAK Intra ukázka Ovládání systému 4 krok 4
×Většina formulářů je složena z hlavičkových údajů a k nim připojených položkových seznamů. Seznamy si zobrazíte / skryjete kliknutím na symboly u názvů seznamů (1), (2). Pokud se u názvu seznamu zobrazuje ikona + (3), můžete pomocí ní přidat nový záznam. Detail konkrétní položky seznamu si zobrazíte kliknetím na sybol šipky (4).
5 / 6
WAK Intra ukázka Ovládání systému 4 krok 5
×Pokud se nacházíte na formuláři položky, návrat o úroveň výš provedete kliknutím na ikonu zpětné šipky.
6 / 6
WAK Intra ukázka Ovládání systému 4 krok 6
×V horní ovládací liště naleznete tlačítka pro přidání / mazání záznamů a další speciální funkce (kopie záznamu, generování dokladů, apod.). Kliknutím na tlačítko Nový zahájíte zadávání nového záznamu formuláře, na kterém stojíte (1), v této ukázce nová zakázka. Pokud stojíte na hlavičce zakázky a chcete zadat novou položku, musíte kliknout na tlačítko Položka (2). Kliknutím na tlačítko Dokument, můžete přidat k zakázce nový dokument.
Závěr
WAK Intra Zákaznická podpora

Zákaznická podpora systému WAK INTRA

Tel: +420 251 612 552 | Po – Pá | 8 – 17 hod
wakintra@waksystem.cz

Další ukázky k systému zde


  1 2 3 4 5 6