ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Obchod | WAK INTRA
0 to 239
240 to 319
320 to 479
480 to 599
600 to 799
800 to 1023
1024 to 1199
1200 and higher
Úvodní stránka produktu WAK INTRA
#MODULY SYSTÉMU Aktivity (CRM) Aktivity - obrazovka WAK INTRA
× Aktivity - obrazovka WAK INTRA

Evidence událostí, činností a doprovodných komentářů včetně jejich zobrazení v kalendáři a sledování jejich stavu

Část Kalendář nabízí

Interaktivní časové zobrazení událostí a činností v různých typech časových přehledů (týdenní, denní,…)

Zobrazení kalendáře dle odpovědných osob, zpracovatelů a účastníků aktivit

Zjednodušené vkládání nových událostí, činností a zakázek v kontextu volných kapacit dle kalendáře

Barevné rozlišování stavů jednotlivých aktivit

Část Události nabízí

Evidenci informací z různých jednání (obchodní, výrobní, servisní, osobní, telefonické, …)

Přístup k informacím dle definovaných oprávnění – skupina, uživatel

Automatický import emailových zpráv do událostí

Automatický import zpráv z datových schránek

Kategorizaci událostí pro pozdější identifikaci obsahu

Nastavení stavů řešení událostí

Evidenci účastníků událostí

Připojení dokumentů k událostem

Tvorbu strukturovaných komentářů

Nastavení upozornění na libovolnou událost v libovolném počtu (email a interní zpráva ve WAK Intra)

On-line publikování událostí na webový portál WAK Intra - Help-Desk pro mimo firemní partnery

Přímé odesílání emailových zpráv z událostí definovaným účastníkům

Odesílání zpráv do datových schránek

Evidenci souvisejících událostí = nastavení vazeb mezi jednotlivými událostmi

Vazba Událost -> Zakázky

Část Činnosti nabízí

Evidenci činností (délka, priorita, datum, popis)

Evidenci zadavatele a jednotlivých zpracovatelů

Stavy činností (uživatelsky definovatelné, např. Plánováno, V řešení, Vyřešeno, Zrušeno...)

Založení činností z kalendáře – podpora plánování realizace činností

Generování činností na základě definovaných úkolů

Vazby na události, komentáře, zakázky

Část Komentáře nabízí

Evidenci doplňujících informací k jednotlivým Událostem a Činnostem

Možnost publikace komentářů typu novinky, rady, aktuality apod. na firemním portálu

#MODULY SYSTÉMU Zakázky

Prodej produktů a služeb

Zakázky - obrazovka WAK INTRA
× Zakázky - obrazovka WAK INTRA

× Zakázky - obrazovka WAK INTRA

Zpracování obchodních případů cestovních služeb

Zakázky - obrazovka WAK INTRA
× Zakázky - obrazovka WAK INTRA

Zakázky servisních prací

Zakázky - obrazovka WAK INTRA
× Zakázky - obrazovka WAK INTRA

Autoservisní zakázky

Zakázky - obrazovka WAK INTRA
× Zakázky - obrazovka WAK INTRA

Evidence obchodních případů

Oborově zaměřené uživatelské prostředí pro:

Katalogový kód, upřesňující popis položky, sada položky s hierarchickým rozpadem, vazba na prodejní a akční ceníky, dealerské slevy a slevy na okruhy položek, aktuální výše zásob, rezervace skladových položek na skladech, střediskové členění obchodních případů, dealerské identifikace zakázek.

Napojení na rezervační systémy Amadeus a Galileo, párování nákladů s fakturačním systémem BSP (Billing and Settlement Plan), hromadná fakturace mailem v PDF, export dat do MS Office / LibreOffice (obraty, saldo, zisk), manažerské přehledy poskytovaných služeb.

Ještě více informací k cestovním službám

Typ předmětu servisu (pračka, kolo, ...), značka, model, číslo modelu, výrobní číslo, způsob opravy (servis, výměna, ... ), záruční oprava (Ano, Ne), oprava u zákazníka (Ano, Ne), zajistit svoz / odvoz (Ano, Ne), příslušenství, popis závady.

Typ předmětu servisu (osobní, nákladní, ...), verze SPZ, VIN stav PHM (1/4, 1/2, ...,) velký / malý TP (Ano, Ne), servisní knížka (Ano, Ne), detailní rozpis výbavy vozidla, další příslušenství vozidla, požadované práce.

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Kategorizaci zakázek do uživatelských typů

Střediskové členění zakázek včetně střediskového přístupu k datům zakázek

Import objednávek zákazníků z CSV a EDI formátů

Import cestovních služeb ze systémů Galileo, Amadeus, TGV, Rate Hawk

Import objednávek ze shopů

Tvorba obchodních případů elektronicky pomocí čárových kódů a mobilní aplikace WAK SCAN

Generování obchodního případu z kalendáře WAK Intra

Nastavení platebních a cenových podmínek k obchodnímu případu

Diskuzní prostředí – chat, pro sdílení klíčových informací k obchodnímu případu

Připojení dokumentů k zakázce

Automatická nebo ruční rezervace skladových položek

Funkce variantní fakturace obchodních případů

Funkce vyskladnění dodávek obchodních případů

Generování pdf zakázkových listů a jejich odesílání emailem

Funkce pro tvorbu nákupních objednávek

Funkce kalkulace dopravy

Přehledové statistiky všech dokladů u obchodního případu bez vyhledávání

Vyhodnocování obchodních případů

#MODULY SYSTÉMU Katalog položek Katalog položek - obrazovka WAK INTRA
× Katalog položek - obrazovka WAK INTRA

Evidence obchodních, výrobních a nákladových položek

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Identifikační kartu materiálu, produktu, služby

Členění položek do typů, skupin, okruhů

Čárové kódy

Neomezené prodejní ceníky položek

Akční prodejní ceník položek

Sady a skupiny položek

Nákupní ceník položek

Další měrné jednotky

Nastavení limitních zásob

Evidenci spotřebních daní

Jazykové varianty názvů a popisů položek

Připojení dokumentů ke katalogové kartě

Podpora nákupu v případě podlimitních stavů

#MODULY SYSTÉMU WWW Portál WWW Portál - obrazovka WAK INTRA
× WWW Portál - obrazovka WAK INTRA

WWW Portál - obrazovka WAK INTRA
× WWW Portál -  obrazovka WAK INTRA

Internetový obchod s plným on-line napojením na systém WAK INTRA včetně komunikačního rozhraní Help-Desku.

Část e-Shop nabízí

Registraci nového zákazníka

Přihlášení zákazníka

Zobrazení nabídky zboží. V katalogu položek systému WAK INTRA je možno určit, které položky budou obchodovány prostřednictvím e-shopu

Objednávání zboží naplněním standardního nákupního košíku

Funkci potvrzení objednávky, která automaticky generuje zakázku v systému WAK INTRA na základě obsahu nákupního košíku

Funkci vystavení faktury k evidované zakázce

Zobrazení historie realizovaných objednávek a vystavených faktur

Část Help-Desk (Centrum zákaznické podpory) nabízí

Registraci nového klienta

Přihlášení klienta

Prezentaci firemních informací evidovaných v systému WAK INTRA (aktuality, faq, atd.)

Zápis nového požadavku zákazníkem

Sledování vyřizování evidovaného požadavku

Zápis neomezeného počtu komentářů zákazníkem k evidovaným požadavkům

Zobrazení historie evidovaných požadavků včetně jejich komentářů

Máte něco na srdci?

Zavolejte nám na +420 603 173 190 nebo +420 731 182 344, napište na wakintra@waksystem.cz.

Můžete také využít náš kontaktní formulář