ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Moduly | WAK INTRA
0 to 239
240 to 319
320 to 479
480 to 599
600 to 799
800 to 1023
1024 to 1199
1200 and higher
Úvodní stránka produktu WAK INTRA
Organizace
#MODULY SYSTÉMU Organizace Organizace - obrazovka WAK INTRA
× Organizace - obrazovka WAK INTRA

Evidence informací o partnerech, odběratelích, dodavatelích, organizacích státní správy, atd.

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

On-line import dat organizace z rejstříku ekonomických subjektů (ARES)

Evidenci adres

Platební podmínky

Cenové hladiny (dealerské a slevové skupiny)

Sledování platební morálky

Nastavení obchodních podmínek

Evidenci neomezeného počtu kontaktních osob a spojení

Evidenci bankovních účtů

Prověřování spolehlivosti organizací v systému CreditCheck

Nastavení procentních slev k okruhům položek

Přehled akčních prodejních cen k organizaci

Připojení dokumentů k organizaci

Rozřazení organizací do kategorií

Hierarchické uspořádání spolupracujících organizací

Přehledové statistiky všech dokladů u organizace bez vyhledávání

Katalog položek
#MODULY SYSTÉMU Katalog položek Katalog položek - obrazovka WAK INTRA
× Katalog položek - obrazovka WAK INTRA

Evidence obchodních, výrobních a nákladových položek

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Identifikační kartu materiálu, produktu, služby

Členění položek do typů, skupin, okruhů

Čárové kódy

Neomezené prodejní ceníky položek

Akční prodejní ceník položek

Sady a skupiny položek

Nákupní ceník položek

Další měrné jednotky

Nastavení limitních zásob

Evidenci spotřebních daní

Jazykové varianty názvů a popisů položek

Připojení dokumentů ke katalogové kartě

Podpora nákupu v případě podlimitních stavů

Zakázky
#MODULY SYSTÉMU Zakázky

Prodej produktů a služeb

Zakázky - obrazovka WAK INTRA
× Zakázky - obrazovka WAK INTRA

× Zakázky - obrazovka WAK INTRA

Zpracování obchodních případů cestovních služeb

Zakázky - obrazovka WAK INTRA
× Zakázky - obrazovka WAK INTRA

Zakázky servisních prací

Zakázky - obrazovka WAK INTRA
× Zakázky - obrazovka WAK INTRA

Autoservisní zakázky

Zakázky - obrazovka WAK INTRA
× Zakázky - obrazovka WAK INTRA

Evidence obchodních případů

Oborově zaměřené uživatelské prostředí pro:

Katalogový kód, upřesňující popis položky, sada položky s hierarchickým rozpadem, vazba na prodejní a akční ceníky, dealerské slevy a slevy na okruhy položek, aktuální výše zásob, rezervace skladových položek na skladech, střediskové členění obchodních případů, dealerské identifikace zakázek.

Napojení na rezervační systémy Amadeus a Galileo, párování nákladů s fakturačním systémem BSP (Billing and Settlement Plan), hromadná fakturace mailem v PDF, export dat do MS Office / LibreOffice (obraty, saldo, zisk), manažerské přehledy poskytovaných služeb.

Ještě více informací k cestovním službám

Typ předmětu servisu (pračka, kolo, ...), značka, model, číslo modelu, výrobní číslo, způsob opravy (servis, výměna, ... ), záruční oprava (Ano, Ne), oprava u zákazníka (Ano, Ne), zajistit svoz / odvoz (Ano, Ne), příslušenství, popis závady.

Typ předmětu servisu (osobní, nákladní, ...), verze SPZ, VIN stav PHM (1/4, 1/2, ...,) velký / malý TP (Ano, Ne), servisní knížka (Ano, Ne), detailní rozpis výbavy vozidla, další příslušenství vozidla, požadované práce.

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Kategorizaci zakázek do uživatelských typů

Střediskové členění zakázek včetně střediskového přístupu k datům zakázek

Import objednávek zákazníků z CSV a EDI formátů

Import cestovních služeb ze systémů Galileo, Amadeus, TGV, Rate Hawk

Import objednávek ze shopů

Tvorba obchodních případů elektronicky pomocí čárových kódů a mobilní aplikace WAK SCAN

Generování obchodního případu z kalendáře WAK Intra

Nastavení platebních a cenových podmínek k obchodnímu případu

Diskuzní prostředí – chat, pro sdílení klíčových informací k obchodnímu případu

Připojení dokumentů k zakázce

Automatická nebo ruční rezervace skladových položek

Funkce variantní fakturace obchodních případů

Funkce vyskladnění dodávek obchodních případů

Generování pdf zakázkových listů a jejich odesílání emailem

Funkce pro tvorbu nákupních objednávek

Funkce kalkulace dopravy

Přehledové statistiky všech dokladů u obchodního případu bez vyhledávání

Vyhodnocování obchodních případů

Aktivity
#MODULY SYSTÉMU Aktivity (CRM) Aktivity - obrazovka WAK INTRA
× Aktivity - obrazovka WAK INTRA

Evidence událostí, činností a doprovodných komentářů včetně jejich zobrazení v kalendáři a sledování jejich stavu

Část Kalendář nabízí

Interaktivní časové zobrazení událostí a činností v různých typech časových přehledů (týdenní, denní,…)

Zobrazení kalendáře dle odpovědných osob, zpracovatelů a účastníků aktivit

Zjednodušené vkládání nových událostí, činností a zakázek v kontextu volných kapacit dle kalendáře

Barevné rozlišování stavů jednotlivých aktivit

Část Události nabízí

Evidenci informací z různých jednání (obchodní, výrobní, servisní, osobní, telefonické, …)

Přístup k informacím dle definovaných oprávnění – skupina, uživatel

Automatický import emailových zpráv do událostí

Automatický import zpráv z datových schránek

Kategorizaci událostí pro pozdější identifikaci obsahu

Nastavení stavů řešení událostí

Evidenci účastníků událostí

Připojení dokumentů k událostem

Tvorbu strukturovaných komentářů

Nastavení upozornění na libovolnou událost v libovolném počtu (email a interní zpráva ve WAK Intra)

On-line publikování událostí na webový portál WAK Intra - Help-Desk pro mimo firemní partnery

Přímé odesílání emailových zpráv z událostí definovaným účastníkům

Odesílání zpráv do datových schránek

Evidenci souvisejících událostí = nastavení vazeb mezi jednotlivými událostmi

Vazba Událost -> Zakázky

Část Činnosti nabízí

Evidenci činností (délka, priorita, datum, popis)

Evidenci zadavatele a jednotlivých zpracovatelů

Stavy činností (uživatelsky definovatelné, např. Plánováno, V řešení, Vyřešeno, Zrušeno...)

Založení činností z kalendáře – podpora plánování realizace činností

Generování činností na základě definovaných úkolů

Vazby na události, komentáře, zakázky

Část Komentáře nabízí

Evidenci doplňujících informací k jednotlivým Událostem a Činnostem

Možnost publikace komentářů typu novinky, rady, aktuality apod. na firemním portálu

Sklady
#MODULY SYSTÉMU Skladová evidence Skladová evidence - obrazovka WAK INTRA
× Skladová evidence - obrazovka WAK INTRA

Skladová evidence - obrazovka WAK INTRA
× Skladová evidence - obrazovka WAK INTRA

Správa a vedení skladových zásob. Podpora nákupu zboží a materiálu včetně tvorby objednávek

Část Sklad nabízí

Vedení skladu - ve skutečných nebo v průměrných cenách nebo v měnách

Tvorbu skladových dokladů elektronicky pomocí čárových kódů a mobilní aplikace WAK SCAN

Funkce tvorby skladových dokladů na základě přijatých faktur, vydaných objednávek, zakázek a pokladních dokladů

Sledování stavu položek - skladové karty

Sledování skladových obratů

Rezervace na zakázky

Evidenci výrobních čísel skladových položek

Využití čárového kódu při tvorbě dokladů

Evidenci umístění skladových položek v rámci skladu

Export dodacích listů ve formátech EDI

Tvorbu xml souboru pro celní úřad v případě prodeje lihovin

Část Nákup nabízí

Tvorbu vydaných objednávek elektronicky pomocí čárových kódů a mobilní aplikace WAK SCAN

Funkce tvorby objednávek k dodavatelům na základě zakázek nebo limitních stavů zásob

Evidenci jednotlivých objednávek

Export vydaných objednávek ve formátu CSV a EDI

Faktury přijaté
#MODULY SYSTÉMU Přijaté faktury Přijaté faktury - obrazovka WAK INTRA
× Přijaté faktury - obrazovka WAK INTRA

Správa a vedení přijatých faktur, sledování závazků. Podpora výkazů Intrastat

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Evidenci přijatých faktur

různé typy faktur

různé fakturační řady

různé měny faktur

Rozhraní pro importy přijatých faktur ve formátu ISDOC

Rozhraní pro importy přijatých faktur z vytěžovacích aplikací

Funkce pro tvorbu faktur z objednávek odeslaných k dodavatelům

Vzory faktur pro generování pravidelné fakturace

Plán přijaté fakturace

Evidenci osob schvalujících faktury

Stav schvalovaných faktur

Vzájemné započítávání různých faktur

Sledování salda – běžné, strukturované

Přehledy faktur dle středisek, zakázek

Funkce zpracování přiznání DPH a kontrolního hlášení

Funkce pro zpracování agendy Intrastat včetně generování csv souboru

Funkce tvorby příjmových skladových dokladů na základě přijaté faktury

Faktury vydané
#MODULY SYSTÉMU Vydané faktury Vydané faktury - obrazovka WAK INTRA
× Vydané faktury - obrazovka WAK INTRA

Tvorba vydaných faktur v různých formátech a jejich elektronické předávání. Sledování pohledávek a podpora výkazů Intrastat.

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Evidenci vydaných faktur

různé typy faktur

různé fakturační řady

různé měny faktur

Funkce tvorby faktury na základě dat zakázek, skladových dokladů, jiných typů faktur, vzorů faktur

Tvorbu pdf faktur nebo faktur ve formátu ISDOC nebo EDI

Zasílání faktur e-mailem

Evidenci vytvořených dokumentů faktur

Podpory zasílání zboží spedičními firmami

Plány pravidelné fakturace

Vzájemné započítávání různých faktur

Sledování salda – běžné, strukturované

Přehledy faktur dle středisek, zakázek

Funkce zpracování přiznání DPH a kontrolního hlášení

Funkce pro zpracování agendy Intrastat včetně generování csv souboru

Funkce tvorby příjmových skladových dokladů na základě přijaté faktury

Sledování dealerů

Platby
#MODULY SYSTÉMU Platby Platby - obrazovka WAK INTRA
× Platby - obrazovka WAK INTRA

Evidence mimofakturačních plateb, tvorba a evidence příkazů k úhradě

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Evidenci a tvorbu stálých a nepravidelných plateb

Platební kalendář – přehled závazků k platbě bankou

Funkce tvorby platebních příkazů

Evidenci platebních příkazů

On-line ověření bankovních účtů v registru plátců DPH na plat příkazech

Export příkazů do banky v různých formátech

Tvorba datového souboru pro platby složenkou

Bankovní výpisy
#MODULY SYSTÉMU Výpisy Výpisy - obrazovka WAK INTRA
× Výpisy - obrazovka WAK INTRA

Evidence bankovních výpisů včetně párování úhrad k pohledávkám a závazkům

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Vedení neomezeného počtu bankovních účtů v různých měnách

Elektronický import bankovních výpisů z bankovních aplikací

Funkce generování výpisů na základě příkazů k úhradě

Evidenci položek bankovních výpisů

Párování položek bankovních výpisů k fakturám a platbám

Import transakcí platebních karet

Statistiky stavů a obratů účtů a výpisů

Pokladny
#MODULY SYSTÉMU Pokladny Pokladny - obrazovka WAK INTRA
× Pokladny - obrazovka WAK INTRA

Vedení hotovostních operací v různých měnách a pokladní prodej

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Vedení neomezeného počtu pokladen v různých měnách

Dva druhy pořizování pokladních dokladů

Párování hotovostních plateb na faktury a platby

Funkce tvorby skladových dokladů na základě hotovostních prodejů v pokladnách

Statistiky stavů a obratů pokladen

Účetnictví
#MODULY SYSTÉMU Podvojné účetnictví Podvojné účetnictví - obrazovka WAK INTRA
× Podvojné účetnictví - obrazovka WAK INTRA

Vedení účetních zápisů a knih. Výsledky hospodaření formou rozvahy, výsledovky a uživatelských výsledkových formulářů

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Funkce automatického zaúčtování

Evidenci ručních účetních operací

Přehledy formou účetní knihy, předvahy a účetních stavů

Účetní párování – průběžná inventarizace účtů

Uchovávání historie změn na účetních dokladech

Výpočet účetních formulářů a jejich definice (Rozvaha, Výsledovka)

Přehledy střediskového hospodaření

Účetní přehledy za jednotlivé zakázky

Obnovitelné uzavření účetních a daňových období

Definici hospodářského roku

Funkce roční uzávěrky

Sestavení výkazů DPH a podpora elektronického podání

Majetek
#MODULY SYSTÉMU Evidence investičního majetku Evidence investičního majetku - obrazovka WAK INTRA
× Evidence investičního majetku - obrazovka WAK INTRA

Vedení evidence majetku firmy a správa daňového a účetního odpisování

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Evidenční karta majetku

Tvorbu a správu účetních odpisů

Tvorbu a správu daňových odpisů

Finanční přehledy majetků

Daňové i účetní odpisové plány

Definici vzorců pro účetní odpisy

Účetní likvidace odpisů a změn (zařazení, vyřazení resp. prodej)

Inventarizace majetku pomocí přenosných terminálů

Personalistika a mzdy
#MODULY SYSTÉMU Personalistika Personalistika - obrazovka WAK INTRA
× Personalistika - obrazovka WAK INTRA

Vedení personálních údajů zaměstnanců

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Evidenci osobních údajů zaměstnance

Evidenci bankovních účtů zaměstnanců

Evidenci rodinných příslušníků, zdravotního stavu, důchodů

Evidenci kvalifikačních zkoušek

Správa pracovních poměrů zaměstnanců včetně výpočtu mezd a zpracování ročního vyúčtování. Zpracování odvodů z mezd včetně elektronické komunikace.

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Evidenci pracovních poměrů zaměstnanců

Pracovní kalendář nepravidelné prac.doby zaměstnance

Pracovní kalendář práce na různých střediscích nebo zakázkách zaměstnance

Zpracování nemocenských dávek

Elektronická oznámení o nástupu do zaměstnání a uplatňování slev

Výpočet mezd za pracovníka, středisko, firmu

Výpočet průměrů pro náhrady za pracovníka, středisko, firmu

Výpočet srážek ze mzdy

Generování pdf výplatních pásek a jejich zasílání e-mailem

Přehledy mzdových dat pro zdravotní pojišťovny a pro ČSSZ

Elektronické soubory pro zdravotní pojišťovny a pro ČSSZ

Funkce pro tvorbu příkazů k úhradě mezd a odvodů

Funkce pro zaúčtování mezd

Číselníky
#MODULY SYSTÉMU Číselníky Číselníky - obrazovka WAK INTRA
× Číselníky - obrazovka WAK INTRA

Správa opakujících se dat

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Střediska

Pokladny

Sklady

Měny a kurzy

Kódy DPH

Platební podmínky

Měrné jednotky

Profese

Skupiny položek

Účty

Destinace

Číselníky pro zpracování výkazu Intrastat (Celní sazebník, Transakce, atd.)

Číselníky pro tvorbu cen (Dealerské skupiny, Procentní slevy, atd.)

Přehledy
#MODULY SYSTÉMU Přehledy Přehledy - obrazovka WAK INTRA
× Přehledy - obrazovka WAK INTRA

Rychlý přístup k nejpoužívanějším přehledům systému, včetně uživatelsky vytvořených přehledů

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí přístup k

Přehledům prezentujícím data formou “knih“ – zakázek, faktur, pokladen, atd.

Přehledům prezentující stavy – pokladen, bankovních účtů, účetních kont, atd.

Výkazům – přiznání DPH, rozvaha, výsledovka

Statistikám

Uživatelským přehledům

Dokumenty
#MODULY SYSTÉMU Dokumenty Dokumenty - obrazovka WAK INTRA
× Dokumenty - obrazovka WAK INTRA

Přehled posledních importovaných dokumentů

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Seznam posledních aktuálně pořízených dokumentů. Především je určen ke zpracování dokumentů pořízených pomocí aplikace WAK DOC.

Přenosy dat
#MODULY SYSTÉMU Přenosy dat Přenosy dat - obrazovka WAK INTRA
× Přenosy dat - obrazovka WAK INTRA

Elektronická komunikace se systémy třetích stran a se státní správou

Uživatelské prostředí WAK Intra nabízí

Export dat do tabulkových editorů MS Excel a Libre Office

Podporu různých zdrojů dat při importu – SQL, MDF, DBF

Organizace

Položky

Zakázky

Skladové doklady

Faktury

Pokladní doklady

Účetní doklady

Platby

Mzdy – docházka

Portál
#MODULY SYSTÉMU WWW Portál WWW Portál - obrazovka WAK INTRA
× WWW Portál - obrazovka WAK INTRA

WWW Portál - obrazovka WAK INTRA
× WWW Portál -  obrazovka WAK INTRA

Internetový obchod s plným on-line napojením na systém WAK INTRA včetně komunikačního rozhraní Help-Desku.

Část e-Shop nabízí

Registraci nového zákazníka

Přihlášení zákazníka

Zobrazení nabídky zboží. V katalogu položek systému WAK INTRA je možno určit, které položky budou obchodovány prostřednictvím e-shopu

Objednávání zboží naplněním standardního nákupního košíku

Funkci potvrzení objednávky, která automaticky generuje zakázku v systému WAK INTRA na základě obsahu nákupního košíku

Funkci vystavení faktury k evidované zakázce

Zobrazení historie realizovaných objednávek a vystavených faktur

Část Help-Desk (Centrum zákaznické podpory) nabízí

Registraci nového klienta

Přihlášení klienta

Prezentaci firemních informací evidovaných v systému WAK INTRA (aktuality, faq, atd.)

Zápis nového požadavku zákazníkem

Sledování vyřizování evidovaného požadavku

Zápis neomezeného počtu komentářů zákazníkem k evidovaným požadavkům

Zobrazení historie evidovaných požadavků včetně jejich komentářů

Máte něco na srdci?

Zavolejte nám na +420 603 173 190 nebo +420 731 182 344, napište na wakintra@waksystem.cz.

Můžete také využít náš kontaktní formulář